Η Αστρονομική Εικόνα της Ημέρας από τη NASA

M27: The Dumbbell Nebula

M27: The Dumbbell Nebula

30/05/2023

Is this what will become of our Sun? Quite possibly. The first hint of our Sun's future was discovered inadvertently in 1764. At that time, Charles Messier was compiling a list of diffuse objects not to be confused with comets. The 27th object on Messier's list, now known as M27 or the Dumbbell Nebula, is a planetary nebula, one of the brightest planetary nebulae on the sky and visible with binoculars toward the constellation of the Fox (Vulpecula). It takes light about 1000 years to reach us from M27, featured here in colors emitted by sulfur (red), hydrogen (green) and oxygen (blue). We now know that in about 6 billion years, our Sun will shed its outer gases into a planetary nebula like M27, while its remaining center will become an X-ray hot white dwarf star. Understanding the physics and significance of M27 was well beyond 18th century science, though. Even today, many things remain mysterious about planetary nebulas, including how their intricate shapes are created.

Copyright: Patrick A. Cosgrove

Προηγούμενες Αστρονομικές Εικόνες της Ημέρας από τη NASA

Milky Way over a Turquoise Wonderland

Milky Way over a Turquoise Wonderland

29/05/2023

What glows there? The answer depends: sea or sky? In the sea, the unusual blue glow is bioluminescence. Specifically, the glimmer arises from Noctiluca scintillans, single-celled plankton stimulated by the lapping waves. The plankton use their glow to startle and illuminate predators. This mid-February display on an island in the Maldives was so intense that the astrophotographer described it as a turquoise wonderland. In the sky, by contrast, are the more familiar glows of stars and nebulas. The white band rising from the artificially-illuminated green plants is created by billions of stars in the central disk of our Milky Way Galaxy. Also visible in the sky is the star cluster Omega Centauri, toward the left, and the famous Southern Cross asterism in the center. Red-glowing nebulas include the bright Carina Nebula, just right of center, and the expansive Gum Nebula on the upper right.

Copyright: Petr HorálekInstitute of Physics in Opava

Virgo Cluster Galaxies

Virgo Cluster Galaxies

26/05/2023

Galaxies of the Virgo Cluster are scattered across this nearly 4 degree wide telescopic field of view. About 50 million light-years distant, the Virgo Cluster is the closest large galaxy cluster to our own local galaxy group. Prominent here are Virgo's bright elliptical galaxies Messier catalog, M87 at bottom center, and M84 and M86 (top to bottom) near top left. M84 and M86 are recognized as part of Markarian's Chain, a visually striking line-up of galaxies on the left side of this frame. Near the middle of the chain lies an intriguing interacting pair of galaxies, NGC 4438 and NGC 4435, known to some as Markarian's Eyes. Of course giant elliptical galaxy M87 dominates the Virgo cluster. It's the home of a super massive black hole, the first black hole ever imaged by planet Earth's Event Horizon Telescope.

Copyright: Abdullah Alharbi

Η Αστρονομική Εικόνα της Ημέρας από τη NASA (NASA Astronomy Picture of the Day) είναι μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχει καθημερινά μια εντυπωσιακή εικόνα από το σύμπαν, την λήψη της οποίας έχει πραγματοποιήσει κάποιος από τους αστρονόμους της NASA ή από κάποιον από τους δορυφόρους ή τα τηλεσκόπια που η NASA λειτουργεί. Οι εικόνες που εμφανίζονται καλύπτουν μια ευρεία γκάμα από θέματα, συμπεριλαμβανομένων των αστερισμών, των γαλαξιών, των πλανητικών συστημάτων, των κομητών, των αστρικών σωμάτων και των παρατηρητηρίων. Κάθε εικόνα συνοδεύεται από μια σύντομη εξήγηση και πληροφορίες σχετικά με το τι παρατηρείται στην εικόνα.