Χωράφι

Αν δείτε στο όνειρό σας χωράφια εύφορα, καλλιεργημένα με φυτά ή δέντρα καρποφόρα, σημαίνει ότι έχετε την τύχη με το μέρος σας και σας περιμένει ένα λαμπρό μέλλον με επαγγελματική επιτυχία και οικονομικά οφέλη, αναγνώριση της αξίας σας, αλλά και μία χαρούμενη και ευτυχισμένη προσωπική ζωή.

Αν τα χωράφια που ονειρεύεστε είναι ακαλλιέργητα ή με ξερά χόρτα ή με ξεραμένα δέντρα σημαίνει ότι ο δρόμος σας θα είναι δύσκολος και θα χρειασθεί μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιήσετε τους στόχους σας, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό. Αν βλέπετε ότι εσείς καλλιεργείτε χωράφι, σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας μπορεί να καθυστερήσουν, αλλά θα έχουν την εξέλιξη που θέλετε.

Αν δείτε ότι σπέρνετε καρπούς σε γόνιμο χωράφι σημαίνει ότι η ζωή σας θα είναι ευτυχισμένη, ενώ αν δείτε τον εαυτό σας ή κάποιους άλλους να θερίζουν ένα χωράφι με σιτάρι σημαίνει ότι θα έχετε επαγγελματικές επιτυχίες ιδιαίτερα εσείς που ασχολείστε με τέχνες ή επιστήμες και πολλά κέρδη. 

¨Φωτογραφία για εξήγηση ονείρου - ονειροκρίτη