Σεισμός

Αν δείτε στο όνειρό σας ότι έγινε σεισμός και ότι προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, σημαίνει ότι θα πρέπει να προφυλαχθείτε από άτομα του περιβάλλοντός σας που έχουν εχθρική διάθεση απέναντί σας, γιατί θα σας δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, είτε στην οικογενειακή σας ζωή, είτε στον επαγγελματικό σας χώρο και που θα έχουν καταστροφικές συνέπειες.

Αν ονειρευτείτε ότι έγινε σεισμός, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές, σημαίνει ότι οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν, θα τα ξεπεράσετε γρήγορα.

¨Φωτογραφία για εξήγηση ονείρου - ονειροκρίτη