Μπότες

Αν βλέπετε στο όνειρό σας μπότες καινούργιες και ωραίες ή να τις φοράτε, σημαίνει ότι θα έχετε προσωπικές ή επαγγελματικές επιτυχίες και ευτυχία. Αν οι μπότες που βλέπετε είναι παλιές ή βρώμικες ή φθαρμένες, σημαίνει ότι αντιμετωπίσετε προβλήματα και στενοχώριες, ιδιαίτερα επαγγελματικής και οικονομικής φύσεως.

Αν όμως, ονειρευτείτε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο φοράει τις μπότες σας, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί με τον περίγυρό σας, γιατί πιθανόν να προσπαθήσουν να σας εκμεταλλευτούν.

¨Φωτογραφία για εξήγηση ονείρου - ονειροκρίτη