Μαμή

Αν είστε γυναίκα και δείτε στον ύπνο σας μαμή σημαίνει ότι σας περιμένουν ευχάριστες καταστάσεις, οικονομική άνοδος, ακόμα και μία πιθανή εγκυμοσύνη.

Αντίθετα αν είστε άντρας και βλέπετε στο όνειρό σας μαμή τότε προμηνύονται κακοτυχίες και προβλήματα σε προσωπικό ή σε επαγγελματικό επίπεδο και γενικά στενόχωρες καταστάσεις.

¨Φωτογραφία για εξήγηση ονείρου - ονειροκρίτη