Λαθρεπιβάτης

Αν δείτε στο όνειρό σας ότι έχετε επιβιβασθεί σε πλοίο, ως λαθρεπιβάτης, θα πρέπει να προσέξετε τις επαφές σας και τις κινήσεις σας, γιατί χρησιμοποιείτε παράνομα και ανέντιμα μέσα για να επιτύχετε και μπορεί να έχετε μελλοντικά μπλεξίματα με τον νόμο.

¨Φωτογραφία για εξήγηση ονείρου - ονειροκρίτη