Αθήνα - Σπάρτη: Η Ιδανική Πόλη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

Αθήνα - Σπάρτη:  Η Ιδανική Πόλη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

ΑΘΗΝΑ – ΣΠΑΡΤΗ: Η «ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   

Η «ιδανική πόλη» του Πλάτωνα 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Πλάτωνας θεωρεί ότι σκοπός της δημιουργίας μιας «πόλης» είναι η κάλυψη των βιοτικών αναγκών των μελών της, δηλαδή «τα προς το ζην», αφού πιστεύει ότι δεν μπορούν να τα πετύχουν όλα μόνοι τους. Οι απόψεις του Πλάτωνα για την «ιδανική πόλη» βρίσκουν τον εκφραστή τους στη Σπάρτη

Όσον αφορά στην ενότητα της πόλης υπήρχε ταύτιση του πολίτη με τον στρατιώτη και συνεπώς του ανθρώπου με την πόλη. Επίσης η ισότητα, η άμεση συνεργασία, οι κοινοί δεσμοί και η συμμετοχή όλων υποχρεωτικά στα συσσίτια εξασφάλιζε την ενότητα των πολιτών.

Ο αριθμός των κατοίκων σε σχέση με την έκταση που κατείχαν ήταν ο ιδανικός για τον Πλάτωνα. Οι είλωτες, εξαναγκασμένοι να εκτελούν όλες τις εργασίες στην Σπάρτη, αφού οι Σπαρτιάτες ήταν μόνιμοι στρατιώτες, οι περίοικοι, η προσφορά ίσων μεριδίων στα συσσίτια, η λιτή ζωή τους γενικά προσέφερε σε μεγάλο βαθμό την αυτάρκεια της πόλης.

Ο στρατιωτικός τρόπος που ήταν οργανωμένη η Σπάρτη, η άριστη οχύρωση με τους περίοικους, την κατέστησε μία ισχυρή και μοναδική πόλη εξασφαλίζοντας της την αυτονομία, όπως ήθελε ο Πλάτωνας.

Η «ιδανική πόλη» του Αριστοτέλη 

Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι σε μία «ιδανική πόλη» έπρεπε να εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση των μελών της, δηλαδή, όχι μόνο η αυτάρκεια, αλλά και η ευδαιμονία τους. Οι απόψεις του Αριστοτέλη για την «ιδανική πόλη» εκφράζονται στην πόλη της Αθήνας, όπου η ενότητα χώρου, η ταύτιση της επικράτειας με την γη των πολιτών, η ύπαρξη αστικού κέντρου αποτελούσαν σημαντικά στοιχεία για την πόλη και εξασφαλιζόταν η ευδαιμονία των πολιτών και όχι μόνο η κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών.

Η οχύρωση της Αθήνας με την ακρόπολη, τα τείχη και το λιμάνι που διέθετε εξασφάλιζε την αυτονομία που ήθελε ο Αριστοτέλης.

Οι Αθηναίοι πολίτες με την ενασχόλησή τους στην πολιτική ζωή, την ενεργή συμμετοχή όλων στις συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου και γενικά σε όλες τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της πόλης, η ελευθερία στην πολιτική τους έκφραση φανέρωναν ότι σκοπός τους ήταν το συμφέρον της πόλης και η ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλιζόταν η ενότητα των πολιτών που εξέφραζε τον Αριστοτέλη.

Ο μεγάλος αριθμός των κατοίκων σε σχέση με την έκταση της Αθήνας, τα έσοδα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τους φόρους των μετοίκων, οι χειρωνακτικές εργασίες των δούλων, οι φόροι και τα τέλη από την διακίνηση προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά προσέφεραν όχι μόνο την αυτάρκεια αλλά και την καλή ζωή των πολιτών («ευ ζην»). Επίσης η ποιότητα της πολιτικής ζωής οδήγησε στην εξέλιξη του ανθρώπου προς την ολοκλήρωση, την πνευματική ανάπτυξη και την ευδαιμονία, ιδέες που πίστευε ο Αριστοτέλης για την ανάπτυξη της πόλης.

taromanteia.gr

13/08/2021 1:49 μμ.
Διάφορα θέματα