Ποιοι Γιορτάζουν στις 24 Μαρτίου

Εορτολόγιο

Στις 24 Μαρτίου δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική εορτή.

Γιορτή: Δ΄ Χαιρετισμοί, Αρτέμονος και Ζαχαρίου οσίων, Παρθενίου Πατριάρχου Κων/λεως.